Natuurschoonwet

Natuurschoonwet Het landgoed ‘Venrode’ is gerangschikt onder de NatuurSchoonWet.

De natuurschoonwet 1928 (NSW) is in het leven geroepen voor het behoud en de instandhouding van landgoederen, en om de versnippering van het eigendom en de aantasting van het natuurschoon te voorkomen. Dit levert een aantal interessante fiscale voordelen op in de sfeer van successie- en schenkingsrechten en overdrachtsbelasting, te weten:

• Vrijstelling van overdrachtsbelasting
• Bij overdracht van (een deel van)het landgoed is geen overdrachtsbelasting (4 of 2 %) verschuldigd.
• Wordt niet belast met successie- en schenkingsrechten bij vererving of schenking.
• Vermindering WOZ-waarde; Deze verminderde waardering heeft gevolgen voor de OZB, waterschapslasten en het huurwaardeforfait (Box 1).
• Geen vermogens rendementsheffing verschuldigd;

Wilt u meer informatie?

Wanneer u de onderstaande velden invult sturen wij u geheel vrijblijvend de uitgebreide brochure met interieur foto’s.